יפעת כלכלה וחשבונאות משפטית

למעלה מ 30 שנות ניסיון במתן חוות דעת כלכלית וחשבונאית לארגונים חברות ועורכי דין.

גניבה מחברה על ידי עובדים ושותפים

החוק הפלילי רואה בחומרה רבה גניבה ממעביד על ידי מנהלים ועובדים, ואת זאת ניתן להבין מהעונש המירבי המוטל על עבירות אלה – עד שבע שנות מאסר. למרות העונש הגבוה שיוטל על הגנב אם ייתפס, כנראה שהפיתוי הוא גדול ואירועים כאלה מתרחשים מעת לעת.

במאמר זה ברצוני לתאר מקרה ספציפי בו זיהיתי גניבה על ידי מנהל מחברה בה הוא היה בעל מניות.

המקרה המתואר להלן הינו מקרה אמיתי אבל לצורך שמירה על דיסקרטיות של הלקוחות נמנעתי משימוש בשמות האמיתיים.

במסגרת סכסוך בחברה בין שני בעלי מניות התבקשתי על ידי אחד מבעלי המניות לערוך חקירה כלכלית בחברה. לאחר קשיים לא מבוטלים ובהתערבות בית המשפט קיבלתי מרואי החשבון של החברה את הנהלת החשבונות של החברה.

באמצעות תוכנת ביקורת מיוחדת – "מבקרת המדינה" – ערכתי ניתוח של הנהלת החשבונות של החברה. אקדים את המאוחר וכבר אגלה כי בסיום החקירה שביצעתי הכנתי חוות דעת מומחה כלכלי שהוגשה לבית המשפט ובה טענתי כי אחד השותפים משך מהחברה במשך שלוש שנים כ – 2 מיליון ש"ח. השותף שנחשד על ידי במשיכות לא הגיש בבית המשפט חוות דעת נגדית, וגם לא נחקרתי על חוות דעתי.

וכך כתבה כב' השופטת רות רונן בהחלטתה:

שיטת הגניבה – באמצעות חשבון "קופה קטנה"

בחקירה שערכתי בספרי החברה מצאתי כי הגניבה, שאושרה על ידי כב' השופטת רונן בהחלטתה בוצעה באמצעות שימוש בחשבון "קופה קטנה". יתמה הקורא והקוראת כיצד ייתכן לגנוב באמצעות קופה קטנה סכום של למעלה משני מיליון ש"ח. מצאתי לנכון להביא הסבר קצר על שיטת ניהול הקופה הקטנה בעסקים והרישומים החשבונאיים הכרוכים בניהול זה.

מהי "קופה קטנה"? קופה קטנה בעסק הינה שיטה בה מתבצעים תשלומים במזומן עבור הוצאות בסכומים לא מהותיים, כאשר אין זה מעשי לבצע התשלום באמצעות תשלום בשיקים. מקובל שבעסק יש עובד שהינו אחראי על הקופה קטנה, דהיינו הוא מקבל את הכסף המזומן שנמשך מהבנק ובסוף תקופה הוא צריך להוכיח כי כנגד המזומן שקיבל יש לו יתרה במזומן וקבלות המסתכמות בסכום המזומן שקיבל.

אסביר זאת בדוגמה סכימטית. העובד האחראי על הקופה הקטנה קיבל בתחילת חודש 2,000 ש"ח. במשך החודש הביאו לו עובדים קבלות על הוצאות שהוציאו במזומן לצורכי החברה והוא מחזיר להם מתוך הקופה את הסכומים שהוציאו כנגד הקבלות. בסוף החודש בידי העובד יש יתרת מזומן של 480 ש"ח וקבלות על סך 1,400 ש"ח. סכום המזומן שבידיו והקבלות הינו 1,880 ש"ח, ואילו העובד קיבל 2,000 ש"ח, דהיינו בקופה הקטנה יש חוסר של 120 ש"ח, שעל העובד המנהל את הקופה להשלים.

תאור שיטת הפעולה בחברה החשודה כגניבה


בבדיקות שערכתי בספרי הנהלת החשבונות של החברה לשנים 2011, 2012, 2013 שהועברו אליי, מצאתי תנועות הנהלת חשבונות רבות בהן נרשמו משיכות מחשבון בנק לאומי של החברה, והחשבון הנגדי שחוייב באותן משיכות היה חשבון "קופה קטנה”.

בסוף שנת 2011 חשבון קופה קטנה בספרי הנהלת החשבונות של החברה היה ביתרת אפס. מאחר שהחיובים בחשבון במשך השנה הסתכמו ב– 1,010,278 ש"ח, המשמעות היא שהחשבון זוכה בדיוק בסכום של החיובים, דהיינו נרשמו הוצאות בסכום זה.

בחוות הדעת שהוגשה לבית המשפט, וכמצויין לעיל לא נסתרה על ידי חוות דעת נגדית ולא נחקרתי עליה, הצגתי בטבלה סכומים מעל 10,000 ש"ח שנרשמו כהוצאות, אשר לכאורה שולמו במזומן מהקופה הקטנה. ההוצאות שפורטו בטבלה היוו למעלה מתשעים אחוז מסך הסכומים שנמשכו מהבנק ונרשמו בקופה הקטנה.

הנתונים שהצגתי בטבלה לעיל מעוררים חשד כי ההוצאות אינן אמיתיות, וכי רישומן נועד לאפס את חשבון קופה קטנה. חוסר הסבירות של הרישומים כמעט ברור מאליו כאשר רואים כי ברשימה מופיע בפרטים שמה של חברת תקשורת סלולרית. האם ייתכן כי חברת תקשורת קיבלה מלקוח, בהנחה שהחברה הינה לקוח של חברת התקשורת, תשלום במזומן בסך של 150,000ש"ח? ברור שפעולה כזו אינה סבירה ומעידה כי הרישומים בחשבון קופה קטנה בספרי החברה אינם אמינים, ונועדו להסתיר למעשה גניבה מהחברה.

במקרה המתואר, נמצאו עוד מספר שיטות שבעזרתן בוצעה גניבה מהחברה וכולן הוצגו בחוות הדעת הכלכלית שהוגשה לבית המשפט.

במידה והינכם חושדים ממקרי גניבה על ידי שותף או עובד בעסק שלכם, כדאי לבצע ביקורת חקירתית כלכלית בכדי לאתר פעילויות חריגות בחשבון החברה. ניתן לפנות אליי לתיאום פגישת ייעוץ דיסקרטית.

אודות

בועז יפעת, רואה חשבון בכיר ומומחה לכלכלה, חשבונאות משפטית וביקורת חקירתית, לשעבר סגן ניצב ביחידה הארצית לחקירות הונאה של משטרת ישראל. עם ניסיון של יותר מ-25 שנה בחקירות, ראיית חשבון, כלכלה ופיננסים, ואחרי שנים של התמחות ממוקדת בענף הביקורת החקירתית, הקמתי את משרד יפעת – כלכלה וחשבונאות משפטית.