יפעת כלכלה וחשבונאות משפטית

למעלה מ 30 שנות ניסיון במתן חוות דעת כלכלית וחשבונאית לארגונים חברות ועורכי דין.

חוות דעת כלכלית לבית משפט

במהלך תביעה בגין נזק כלכלי, התובע והנתבע נדרשים להציג חוות דעת כלכליות עליהן הם מסתמכים בחישוב הנזק שנגרם – בכדי לדרוש תשלום על הנזק או בכדי להפריך דרישת תשלום מוגזמת לנזק. זאת ועוד, בתי המשפט עצמם ממנים מומחים כלכליים במטרה להגיע להערכת נזק כלכלי שאינה בעלת אינטרס להקטנת או הגדלת הנזק האמיתי. מינוי מומחה כלכלי על ידי בית משפט הוא מהלך רצוי, שיכול לסייע רבות בהקלת העומס על מערכת בתי המשפט כפי שתקראו בהמשך.

כאמור, הליכים משפטיים רבים בהם מונה מומחה בעל ידע וניסיון בכלכלה ובחשבונאות מתקצרים באופן משמעותי. במהלך השנים, מונה רו"ח בועז יפעת כמומחה כלכלי על ידי בית המשפט עוד בטרם נקבעה האחריות של הנתבעים. הגישה של בית המשפט הייתה שייתכן שלאחר שהצדדים בהליך יווכחו מהו הנזק שהעריך המומחה מטעם בית המשפט יהיה קל יותר לסיים את ההליך בהסכמה הדדית ופשרה.

חוות דעת מומחה כלכלי מטעם בית משפט יכולה להינתן בתחומים המפורטים להלן:

  • הערכת וכימות נזקי מעילות, הונאות ואי-סדרים;
  • סכסוכים עסקיים בין שותפים בחברה או בכל יישות משפטית אחרת;
  • הערכת נזקים כתוצאה משריפה, פריצה ואירועים נוספים;
  • הערכת רכוש ואיזון משאבים בין בני זוג בהליכי גירושין ובסכסוכים משפחתיים אחרים;
  • כל הליך משפטי בהם מועלות טענות הדורשות מיומנות כלכליות וחשבונאיות.

כתיבת חוות דעת כלכלית

בזכות שנים ארוכות של הכנת חוות דעת כלכליות, עבור תובעים או נתבעים וגם כמומחים מטעם בית המשפט, המשרד מציע שירותי כתיבת חוות דעת כלכליות הכוללות ירידה לפרטים ובחינה דקדקנית של כל מקרה ומקרה, מוניטין וניסיון, ומקור מהימן ומקצועי לכתיבת חוות דעת כלכלית – מקור סמכות מהימן ומקצועי של בית המשפט.

להלן נציג שתי דוגמאות בהן שימש רו"ח בועז יפעת כמומחה מטעם בית משפט, וחוות הדעת סייעה לייעל את ההליך המשפטי.

חוות דעת כלכלית בנושא חלוקת נכסים ורכוש

במסגרת הליכים בבית המשפט לענייני משפחה דרשה האישה לקבל את חלקה בנכסי הנדל"ן הרבים שצבר הבעל. הבעל טען שחלק מהנכסים נקנו בכספים של בני משפחה ולא ממקורותיו. בבדיקת טענות הצדדים הושקעו עשרות רבות של שעות עבודה. 

בדיקותיו של רו"ח יפעת כללו בדיקת תנועות כספיות בין מספר חשבונות בנקים בישראל ובחו"ל, כדי לאמת את טענות הבעל לגבי מקור הכספים. לצורך הכנת חוות הדעת נפגש רו"ח יפעת פעמים רבות עם הבעל ומספר פעמים עם האישה ובאות כוחה. לאחר שהוכנה טיוטת חוות דעת, וימים ספורים לפני שהיה מתוכנן דיון בבית המשפט, כולל חקירה על חוות הדעת כמומחה מטעם בית המשפט, הצדדים הגיעו לפשרה, לאחר שהשתכנעו כי היא נעשתה במקצועיות המרבית ואף צד לא קופח בחוות הדעת.

חוות הדעת חסכה לבית המשפט זמן שיפוטי יקר, "צלילה" לחקירות של המומחה והצדדים וחשוב לא פחות, אפשרה לצדדים לפתוח דף חדש.

חוות דעת כלכלית בגין הערכת נזק כלכלית כתוצאה משריפה

שריפה פרצה בבית עסק ועברה לבית עסק שכן, ("המשחקייה"). השריפה כילתה את המשחקייה כליל, ובעליה הגישו תביעה נגד העסק שממנו החלה השריפה. המשחקייה טענה לנזק למבנה שנהרס כליל, למלאי ולאובדן רווחים.

את הנזק למלאי ולאובדן הרווחים תמכה המשחקייה בחוות דעת מומחה כלכלי. הנתבע הגיש חוות דעת כלכלית מטעמו, וכצפוי היו פערים גדולים מאוד בין הנזק שחושב על ידי שני המומחים. 

בית המשפט מינה את רו"ח בועז יפעת כמומחה כלכלי מטעמו והוא נדרש להתייחס להיקף הנזקים לתובעת כתולדת אירוע השריפה לאור המחלוקת בין מומחי הצדדים בעניין זה.

לאחר הבדיקה הכלכלית וחוות הדעת של רו"ח יפעת, וכפי שנמסר לי על ידי באי כוח הצדדים, חוות הדעת סייעה לסיים את התביעה, מבלי שרו"ח בועז יפעת נדרש להיחקר בבית המשפט על חוות הדעת. כלומר, בהסכמה ופשרה בין הצדדים.

אודות

בועז יפעת, רואה חשבון בכיר ומומחה לכלכלה, חשבונאות משפטית וביקורת חקירתית, לשעבר סגן ניצב ביחידה הארצית לחקירות הונאה של משטרת ישראל. עם ניסיון של יותר מ-25 שנה בחקירות, ראיית חשבון, כלכלה ופיננסים, ואחרי שנים של התמחות ממוקדת בענף הביקורת החקירתית, הקמתי את משרד יפעת – כלכלה וחשבונאות משפטית.